Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

VMP:n taloudelliset tavoitteet

VMP:n hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: markkinakasvua nopeampi liikevaihdon kasvu.
  • Kannattavuus: 10 prosentin oikaistu käyttökateprosentti.
  • Velkaantumisaste: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5-kertainen.
  • Osingonmaksu: Tavoitteena on jakaa osinkona osakkeenomistajille 30–50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla*.

*Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja yhtiön taloudellisen aseman, kassavirran ja kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä.

 

VMP:n tulevaisuudennäkymät:

VMP odottaa oikaistun käyttökatteensa kasvavan selvästi 31.12.2018 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen.

Yhtiön oikaistu käyttökate oli 9,3 miljoonaa euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella.

VMP:n tulosennuste perustuu yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin yhtiön liikevaihdon, käyttökatteen ja toimintaympäristön kehityksestä. Tulosennuste perustuu liiketoiminnan volyymin kasvuun sekä vuonna 2017 ja 2018 tehdyistä yrityskaupoista tulevaan kasvuun. Kohentuneen taloudellisen tilanteen johdosta orgaanisen kasvun odotetaan kehittyvän suotuisasti.

VMP voi vaikuttaa käyttökatteen kehitykseen asiakaslähtöisellä tuote- ja palvelutarjonnalla, asiakkaiden tarpeita vastaavalla tuotekehityksellä, kustannusseurannalla ja tehostamalla toimintoja.

VMP:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat tekijät liittyvät pääasiassa yleiseen talouskehitykseen, työmarkkinoiden kehitykseen, kilpailijoiden toimintaan ja VMP:n liiketoimintaa koskevaan lainsäädäntöön, jotka voivat vaikuttaa palveluiden kysyntään ja yhtiön kilpailukykyyn. VMP:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ovat myös muut toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät yleiset riskitekijät.