Osingonjako

Osinkoesitys

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta yhtiön jakokelpoisista varoista.

VMP:n tavoitteena on jakaa osinkona VMP:n osakkeenomistajille 30–50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla.

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja yhtiön taloudellisen aseman, kassavirran ja kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.