Osakepääoma ja omat osakkeet

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto VMP:n osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutoksista VMP:n perustamisesta lähtien.

Päivämäärä, jolloin päätös tehty Transaktio Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä toimenpiteen jälkeen Osake-pääoma (euroa) Päivämäärä, jolloin rekisteröity kaupparekisteriin Osakkeista maksettu kokonaishinta (euroa)
18.6.2018 Osakeanti 905.822 14.799.198 80.000 6.7.2018 4.529.110
5.6.2018 Osakeanti 388.185 13.893.376 80.000 6.7.2018 1.746.832
5.6.2018 Osakeanti 5.650.634 13.505.191 80.000 18.6.2018 28.253.170
29.5.2018 Osakeanti 3.102.557 7.854.557 80.000 30.5.2018 15.340.341
18.5.2018 Osakeanti 3.564.000 4.752.000 80.000 24.5.2018 0,00
18.5.2018 Osakepääoman korotus1 0 1.188.000 80.000 24.5.2018 0,00
(perustaminen) Osakeanti 1.188.000 1.188.000 2.500 2.11.2017 2.500
1 Yhtiön osakepääoman korotus 77.500 euroa on tehty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Yhtiö ei omista omia osakkeitaan