Johdon liiketoimet

VMP:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä tai niihin liittyviä johdannaisia tai muita rahoitusvälineitä

Johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta VMP:lle ja Finanssivalvonnalle. VMP julkaisee ilmoitukset yhtiötiedotteella, joka toimitetaan keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle ja Nasdaq Helsinki Oy:lle viipymättä, viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö julkaisee ja säilyttää kaikki annetut ilmoitukset vähintään viiden vuoden ajan.

Jotta VMP:lle varattaisiin riittävästi aikaa tutustua ilmoituksiin yhtiötiedotteen tekemistä varten, johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä tulisi ilmoittaa liiketoimet viipymättä liiketoimea seuraavana työpäivänä. Ilmoitus tehdään lähettämällä Finanssivalvonnalle toimitettava lomake VMP:lle osoitteeseen johdonliiketoimet@vmp.fi.

Tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista löytyy täältä.