Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän esittely

Juha Pesola

s. 1968, KTK
Suomen kansalainen

VMP:n toimitusjohtaja (2018–)

Keskeinen työkokemus

VMP Oyj, toimitusjohtaja (2018-)
VMP Varamiespalvelu, toimitusjohtaja (2015–2018)
VMP, myyntijohtaja (2014–2015)
Bework Oy, aluejohtaja (2012–2014)
TDC Oy (2010 – 2012)
TimeMill Oy (2009 – 2010)

Hannu Nyman

s. 1969, DI, KTM

Suomen kansalainen

VMP:n talousjohtaja (2019-)

Keskeinen työkokemus:

Efecte Oyj, talousjohtaja (2017-2019)
Affecto Oyj, johtaja M&A, IR,  (2004-2015)
Conventum Corporate Finance Oy, apulaisjohtaja (2002-2004)
Conventum Pankkiiriliike Oy, pääanalyytikko (1999-2002)
TAI-tutkimuslaitos, projektipäällikkö (1996-1999)
TAI-tutkimuslaitos, tutkija (1993-1995)

Ari Juvonen

s. 1961, KTM
Suomen kansalainen

VMP:n rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden johtaja (2018-)

Keskeinen työkokemus

PD Personnel Development Oy Ltd, toimitusjohtaja (2011–)
PD Personnel Development Oy Ltd, varatoimitusjohtaja (2006–2011)
PD Personnel Development Oy Ltd, henkilöhakukonsultti (1998–2006)

 

Jani Suominen

s. 1967, FM, eMBA
Suomen kansalainen

VMP:n henkilöstövuokrauspalveluiden johtaja (2018–)

Keskeinen työkokemus

Varamiespalvelu-Group Oy, varatoimitusjohtaja (2013–)
Suomen Varamiespalvelu Oy, varatoimitusjohtaja (2010–2013)
Suomen Varamiespalvelu Oy, laatujohtaja (2009–2010)
Suomen Varamiespalvelu Oy, yhteysjohtaja (2005–2009)
Suomen Varamiespalvelu Oy, viestintäjohtaja (2001–2005)
Staffservice Finland Oy, yhteyspäällikkö (2000–2001)

 

Saija Hellstén

s. 1976

Suomen kansalainen

VMP:n itsensätyöllistämispalveluiden johtaja (2019–)

Keskeinen työkokemus

Eezy Osk, kehitysjohtaja (2018–)

Eezy Osk, markkinointi ja viestintä (2016-2018)

Sanasai tmi, yrittäjä (2010-2016)

MPS Finland Consulting Oy & MPS-Yhtiöt Oy (1998-2010)

 

Ilpo Toivonen

s. 1968, OTK, VT, AA, HJJ
Suomen kansalainen

VMP:n lakiasiainjohtaja (2018–)

Keskeinen työkokemus

VMP:n lakiasiainjohtaja (2018–)
Alina Hoivatiimi Oy, toimitusjohtaja (2015–2018)
Varamiespalvelu-Group Oy, hallintojohtaja (2013–2015)
Suomen Varamiespalvelu Oy, hallintojohtaja (2005–2013)
Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy, asianajaja (1997–2005)

 

Aki Peiju

s. 1977, BBA
Suomen kansalainen

VMP:n digijohtaja (2019-)
Keskeinen työkokemus

Administer Konserni, teknologia- ja tietohallintojohtaja (2018-2019)
Enfo Oyj, teknologiajohtaja (2016-2018)
3gamma, myynti- ja kehitysjohtaja (2015-2016)
Pyroll Konserni, tietohallintojohtaja (2014-2015)
Euroclear, tuotejohtaja (2013-2014)
Smartum Konserni, tietohallintojohtaja (2009-2013)

 

Toimitusjohtajan tehtävät

VMP:n toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen antamien valtuuksien ja suuntaviivojen sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja informoi hallitusta VMP:n strategian, liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat: hallituksessa keskusteltavien asioiden käsittely ja valmistelu, VMP:n toiminnan kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa hallituksen kanssa hyväksymän strategian tavoitteiden mukaisesti ja hallituksen päätösten asianmukainen täytäntöönpano. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi VMP:n juoksevan hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä luotettavasti. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi siitä, että VMP:ssä noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sovellettavia määräyksiä. Toimitusjohtaja toimii puheenjohtajana VMP:n johtoryhmän kokouksissa.

VMP:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja palkkiosta, pitkän ja lyhyen aikavälin kannustintavoitteet sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Hallituksella on oikeus erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Johtoryhmän tehtävät

VMP:n johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista.

Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot, liiketoimintojen yhdistämiset ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää VMP:n liiketoimintaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden ja hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa tai tarpeen niin vaatiessa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään VMP:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin.