Palkitseminen

VMP:llä on voimassa rahaperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Eräät johtoryhmän jäsenet ja avainhenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin, joiden saavuttaminen perustuu pääsääntöisesti yhtiön käyttökatteeseen tai VMP:n tietyn tytäryhtiön käyttökatteeseen riippuen siitä, mihin yhtiöön palkitsemisjärjestelmän jäsen on toimi- tai työsuhteessa. Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia palkitsemisjärjestelmiä. Maksettavan bonuksen määrä vastaa pääsääntöisesti 1–4 kuukauden palkkaa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti VMP:n hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 18.5.2018, että Liisa Harjulalle, Mika Uotilalle, Virva Vesaselle ja Paul Savolaiselle ei makseta palkkiota. Tapio Pajuharjulle, Heimo Hakkaraiselle ja Joni Aaltoselle maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio heidän toimikautensa alkamisesta lähtien. Lisäksi osakkeenomistajat päättivät, että hallituksen jäsenten palkkiosta vähennetään mahdollisten muiden konserniyritysten maksamat hallituspalkkiot, jotka koskevat samaa palkkion määräytymistä koskevaa kautta. 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta VMP:n hallituksen jäsenelle Tapio Pajuharjulle maksettiin palkkioita yhteensä 24 000 euroa ja Mika Verroselle 15 000 euroa. Muille hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Toimitusjohtajalle maksettu ja muut etuudet 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella olivat 251 767,13 euroa. Muulle johtoryhmälle maksettu palkka ja muut etuudet 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella olivat 1 062 405,53 euroa. Mukaan on laskettu kaikkien VMP:n yhtiöiden maksamat palkat ja palkkiot siltä osin kuin edellä todetut henkilöt ovat eri yhtiöiden palveluksessa.

Irtisanomisedut

Osa yhtiön johtoryhmän jäsenistä ja johdosta ovat oikeutettuja irtisanomiskorvaukseen. Mikäli tällaisen johtoon kuuluvan henkilön sopimus päätetään yhtiön aloitteesta, on henkilö oikeutettu saamaan irtisanomiskorvauksena kuuden kuukauden palkka irtisanomisajan palkan lisäksi, mikäli sopimuksen päättäminen ei johdu johtoryhmän jäsenen omasta sopimusrikkomuksesta.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset ja optiot

 

VMP:n hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet omistavat yhteensä 918 420 VMP:n osaketta, mikä vastaa noin 6,2 prosenttia VMP:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöiden suorat omistukset. Lisäksi hallituksen jäseniä toimii merkittävien osakkeenomistajien johtotehtävissä.