Taloustietoa

VMP:n avainluvut

Seuraavissa taulukoissa esitetään VMP-konsernin osavuositietoja 30.6.2018 päättyneeltä puolivuosikaudelta. Vertailutietona esitetään VaramiespalveluGroup-konsernin (VPG-konserni) osavuositietoja 30.6.2017 päättyneeltä puolivuosikaudelta ja Varamiespalvelu-Group-konsernin tietoja tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Osavuositiedot eivät ole vertailukelpoisia osakekaupan seurauksena syntyneiden liikearvon poistojen ja rahoituskustannusten osalta. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

avainlukutaulukko