Taloustietoa

VMP:n avainluvut

Seuraavassa taulukossa esitetään VMP-konsernin tietoja ajalta 1.1.–31.12.2018. Vertailutietona esitetään Varamiespalvelu-Group-konsernin tietoja tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Osavuositiedot eivät ole vertailukelpoisia osakekaupan seurauksena syntyneiden liikearvon poistojen ja rahoituskustannusten osalta. Luvut ovat tilintarkastamattomia.