Osakepääoma ja omat osakkeet

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto VMP:n osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutoksista VMP:n perustamisesta 7.6.2018 asti.

Päivämäärä, jolloin päätös tehty Transaktio Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä toimenpiteen jälkeen Osake-pääoma (euroa) Päivämäärä, jolloin rekisteröity kaupparekisteriin Osakkeista maksettu kokonaishinta (euroa)
29.5.2018 Osakeanti 3.102.557 7.854.557 80.000 30.5.2018 15.340.341,00
18.5.2018 Osakeanti 3.564.000 4.752.000 80.000 24.5.2018 0,00
18.5.2018 Osakepääoman korotus1 0 1.188.000 80.000 24.5.2018 0,00
(perustaminen) Osakeanti 1.188.000 1.188.000 2.500 2.11.2017 2.500,00
1 Yhtiön osakepääoman korotus 77.500,00 euroa on tehty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Yhtiö ei omista omia osakkeitaan